Bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến, kinh doanh sản phẩm thủy sản khô