///Phụ gia, chất hỗ trợ chế biến

Hướng dẫn thủ tục tự công bố Chất hỗ trợ chế biến

2020-12-11T07:12:27+00:00

Hướng dẫn thủ tục tự công bố Chất hỗ trợ chế biến Chất hỗ trợ chế biến như: Bột rửa rau củ quả, enzyme...là sản phẩm hỗ trợ trong chế biến  sơ chế, sản xuất thực phẩm. Vậy thủ tục, quy trình tự [...]

Hướng dẫn thủ tục tự công bố Chất hỗ trợ chế biến2020-12-11T07:12:27+00:00

CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM

2019-12-14T07:05:38+00:00

Công bố phụ gia thực phẩm - 0903.685.330 Phụ gia thực phẩm (trong nước & nhập khẩu) bao gồm phụ gia đơn chất, phụ gia hỗn hợp không có công dụng mới doanh nghiệp bắt buộc thực hiện tự công bố và kiểm [...]

CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM2019-12-14T07:05:38+00:00