Số hiệuTênCơ quan ban hànhNgày ban hànhDownload Linkvan-ban-phap-luat_hfilternam_ban_hanh_hfilter
12/2021/TT-BYTThông tư số 12/2021/TT-BYT của Bộ Y tế : Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhBộ Y tế06/09/2021

Tải xuống

thong-tu2021
111/2021/NĐ-CPNghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về nhãn hàng hóaChính phủ09/12/2021

Tải xuống

nghi-dinh2021
05/2019/TT-BKHCNThông tư 05/2019/TT-BKHCNChính phủ26/06/2019

Tải xuống

thong-tu2019
4-24:2020/BYTQCVN 4-24:2020/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm CALCI CYCLAMATBộ Y Tế31/12/2020

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2020
31/2020/TT-BYTThông tư 31/2020/TT-BYT 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩmBộ Y Tế31/12/2020

Tải xuống

thong-tu2020
09/VBHN-BYTVăn bản hợp nhất 09/vbhn-byt năm 2019 hợp nhất nghị định hướng dẫn luật an toàn thực phẩmBộ Y tế04/04/2019

Tải xuống

nghi-dinh2019
5026/QĐ-BYQuyết định áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chínhBộ Y Tế25/10/2019

Tải xuống

quyet-dinh2019
06/2011/TT-BYTThông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩmBộ Y Tế25/01/2011

Tải xuống

thong-tu2011
10/2010/QĐ-TTGQuyết định số 10/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩuChính phủ10/02/2010

Tải xuống

quyet-dinh2010
232/2016/TT-BTCTHÔNG TƯ 232/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CẤP MÃ SỐ MÃ VẠCHBộ Tài chính11/11/2016

Tải xuống

thong-tu2016
88/2002/TT-BTCTHÔNG TƯ 88/2002/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ CẤP MÃ SỐ MÃ VẠCHBộ Tài chính02/10/2002

Tải xuống

thong-tu2002
6-3:2010/BYTQCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồnBộ Y Tế03/06/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
6-2:2010/BYTQCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.Bộ Y Tế02/06/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
69/2010/NĐ-CPNGHỊ ĐỊNH 69/2010/NĐ-CP VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GENChính phủ21/06/2010

Tải xuống

nghi-dinh2010
108/2011/NĐ-CPNGHỊ ĐỊNH 108/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 69/2010/NĐ-CP VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GENChính phủ30/11/2011

Tải xuống

nghi-dinh2011
50/2016/TT-BYTThông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩmBộ Y Tế30/12/2016

Tải xuống

thong-tu2016
QCVNDANH MỤC 45 QCVN VỀ ATTP BỘ Y TẾ BAN HÀNH NĂM 2011-2012Bộ Y Tế2011-2012

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2011 2012
4 – 13 : 2010/BYTQCVN 4-13:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất ổn định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhBộ Y Tế22/12/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
4-12:2010/BYTQCVN 4-12:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất bảo quảnBộ Y Tế22/12/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
4-14:2010/BYTQCVN 4-14:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo phức kim loạiBộ Y Tế22/12/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
05/2019/TT-BKHCNThông tư 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 43/2017/nđ-cp ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóaBộ Khoa Học Và Công Nghệ26/06/2019

Tải xuống

thong-tu2019
25/2019/TT-BYTThông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tếBộ Y Tế30/8/2019

Tải xuống

thong-tu2019
24/2019/TT-BYTThông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩmBộ Y Tế30/08/2019

Tải xuống Thông tư

Tải xuống Phụ lục 1

Tải xuống Phụ lục 2A

Tải xuống Phụ lục 2B

Tải xuống Phụ lục 3

Tải xuống Ghi chú

thong-tu2019
5107:2018TCVN 5107:2018 Nước MắmBộ Khoa học và Công nghệ28/03/2018

Tải xuống

tieu-chuan-quoc-gia-tcvn2018
105/2017/NĐ-CPNghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính Phủ về Kinh doanh rượuChính phủ14/09/2017

Tải xuống

nghi-dinh2017
25/2018/TT-BYTThông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.Bộ Y Tế28/09/2018

Tải xuống

thong-tu2018
18/2019/TT-BYTThông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏeBộ Y Tế17/07/2019

Tải xuống

thong-tu2019
25/2019/TT-BYTThông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tếBộ Y Tế30/8/2019

Tải xuống

thong-tu2019
15/2010/TT-BYTThông tư 15/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩmBộ Y Tế20/05/2010

Tải xuống

thong-tu2010
02: 2009/BYTQCVN 02: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạtBộ Y Tế17/06/2009

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2009
01:2009/BYTQCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uốngBộ Y Tế17/06/2009

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2009
11-4:2012/BYTQCVN 11-4:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với Sản phấm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổiBộ Y Tế15/11/2012

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2012
11-3:2012/BYTQCVN 11-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổiBộ Y Tế15/11/2012

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2012
11-2:2012/BYTQCVN 11-2:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổiBộ Y Tế15/11/2012

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2012
11-1:2012/BYTQCVN 11-1:2012/BYT Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổiBộ Y Tế15/11/2012

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2012
43/2014/TT-BYTThông tư 43/2014/TT-BYT Quy định về quản lý thực phẩm chức năngBộ Y Tế24/11/2014

Tải xuống

thong-tu2014
46/2007/QĐ-BYTQuyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩmBộ Y Tế19/12/2007

Tải xuống

quyet-dinh2007
43/2017/NĐ-CPNghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về nhãn hàng hóaChính phủ14/04/2017

Tải xuống

nghi-dinh2017
12-4:2015/BYTQCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmBộ Y Tế28/10/2015

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2015
12-3:2011/BYTQCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmBộ Y Tế30/08/2011

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2011
12-2:2011/BYTQCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmBộ Y Tế30/08/2011

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2011
12-1:2011/BYTQCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmBộ Y Tế30/08/2011

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2011
5-3:2010/BYTQCVN 5-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm phomatBộ Y Tế02/06/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
5-2:2010/BYTQCVN 5-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bộtBộ Y Tế02/06/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
5-1:2010/BYTQCVN 5-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏngBộ Y Tế02/06/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
12-4:2015/BYTQCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmBộ Y Tế28/10/2015

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2015
12-3:2011/BYTQCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmBộ Y Tế30/08/2011

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2011
12-2:2011/BYTQCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmBộ Y Tế30/08/2011

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2011
12-1:2011/BYTQCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩmBộ Y Tế30/08/2011

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2011
8-3: 2012/BYTQCVN 8-3: 2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩmBộ Y Tế01/03/2012

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2012
8-2:2011/BYTQCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩmBộ Y Tế13/01/2011

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2011
8-1:2011/BYTQCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩmBộ Y Tế13/01/2011

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2011
115/2018/NĐ-CPNghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩmChính phủ04/09/2018

Tải xuống

nghi-dinh2018
100/2014/NĐ-CPNghị định 100/2014/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạoChính phủ06/11/2014

Tải xuống

nghi-dinh2014
15/2018/NĐ-CPNghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩmChính phủ02/02/2018

Tải xuống

nghi-dinh2018
3742/2001/QĐ-BYTQuyết định 3742/2001/QĐ-BYT Về việc ban hành “Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm”Bộ Y Tế31/08/2001

Tải xuống

quyet-dinh2001
02/VBHN-BYTThông tư số 02/VBHN-BYT về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩmBộ Y Tế15/06/2015

Tải xuống

thong-tu2015
55/2010/QH12Luật An toàn thực phẩmQuốc hội17/06/2010

Tải xuống

luat2010
68/2006/QH11Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuậtQuốc hội29/06/2006

Tải xuống

luat2006