///Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi

Tự công bố chất lượng sản phẩm cho trẻ từ 0 – 36 tháng

2023-04-21T07:56:15+00:00

Sản phẩm cho trẻ từ 0 – 36 tháng tuổi là cách gọi chung dành cho những sản phẩm có công dụng hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Đây là lứa tuổi cực kỳ nhạy cảm với các tác động từ môi trường. Do [...]

Tự công bố chất lượng sản phẩm cho trẻ từ 0 – 36 tháng2023-04-21T07:56:15+00:00

CÔNG BỐ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI

2020-01-06T07:28:57+00:00

Công bố sản phẩm chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi là sản phẩm được chế biến chủ yếu từ [...]

CÔNG BỐ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI2020-01-06T07:28:57+00:00

CÔNG BỐ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI TRONG NƯỚC

2019-10-05T10:55:14+00:00

Công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi trong nước Các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi là các sản phẩm được chế biến từ: Sữa bò hoặc sữa động [...]

CÔNG BỐ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI TRONG NƯỚC2019-10-05T10:55:14+00:00

CÔNG BỐ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ DƯỚI 36 THÁNG TUỔI

2019-10-05T10:51:59+00:00

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ từ 0-36 tháng tuổi (trong nước và nhập khẩu) bắt buộc phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Sở Y Tế địa phương theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực [...]

CÔNG BỐ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ DƯỚI 36 THÁNG TUỔI2019-10-05T10:51:59+00:00