///Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi

CÔNG BỐ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI

2020-01-06T07:28:57+00:00

Công bố sản phẩm chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi Sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi là sản phẩm được chế biến chủ yếu từ [...]

CÔNG BỐ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI2020-01-06T07:28:57+00:00

CÔNG BỐ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI TRONG NƯỚC

2019-10-05T10:55:14+00:00

Công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi trong nước Các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi là các sản phẩm được chế biến từ: Sữa bò hoặc sữa động [...]

CÔNG BỐ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI TRONG NƯỚC2019-10-05T10:55:14+00:00

CÔNG BỐ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ DƯỚI 36 THÁNG TUỔI

2019-10-05T10:51:59+00:00

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ từ 0-36 tháng tuổi (trong nước và nhập khẩu) bắt buộc phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Sở Y Tế địa phương theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực [...]

CÔNG BỐ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO TRẺ DƯỚI 36 THÁNG TUỔI2019-10-05T10:51:59+00:00