Công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi trong nước

Công bố sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi trong nước

Các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi là các sản phẩm được chế biến từ: Sữa bò hoặc sữa động vật khác và (hoặc); Chế phẩm protein động vật và (hoặc) thực vật (đã được chứng minh phù hợp với trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi);

Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi bao gồm:

  1. Bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
  2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
  3. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc ISO hoặc HACCP tương đương
  4. Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố

Quy trình đăng ký hồ sơ công bốcủa AZF:

Thời gian thực hiện công việc:

  • Công bố sản phẩm: 45-50 ngày làm việc
  • Kiểm nghiệm: 7-10 ngày làm việc

Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị:

  1. Mẫu sản phẩm, Mẫu nhãn hoặc hình ảnh sản phẩm
  2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc ISO 22000 hoặc HACCP
  3. Giấy phép kinh doanh (Bản scan)

Tất cả những việc còn lại, AZF sẽ làm hết cho bạn.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF