Hiện tại, theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP bản tự công bố sản phẩm chưa quy định thời hạn sử dụng nên doanh nghiệp cứ sử dụng cho đến khi có quy định mới từ Cơ quan nhà nước.