Hiện nay ở Việt Nam có khá nhiều loại mã số mã vạch, cho nên quý độc giả cảm thấy bối rối, không hiểu rõ cũng là điều dễ hiểu. Dựa trên Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN, Luật Hoàng Phi sẽ giúp mọi người hiểu rõ các loại phải đăng ký mã vạch tại cơ quan nhà nước và các loại mã có thể tự lập để sử dụng.

Theo đó, các loại mã do cơ quan quản lý nhà nước cấp và quản lý gồm: mã doanh nghiệp, mã GLN, mã EAN 8. Sau khi được cấp mã doanh nghiệp, mọi người có thể tự lập các loại mã số mã vạch sau để sử dụng như: mã GTIN, mã GLN và một số loại mã khác.