Theo quy định mã số, mã vạch sẽ được cấp cho đơn vị (công ty) đăng ký và chỉ công ty đăng ký mã vạch mới được quyền sử dụng mã số mã vạch này cho sản phẩm công ty, trường hợp công ty A chuyển nhượng toàn bộ nhà máy sản xuất máy lọc nước cho đối tác không đồng nghĩa với việc Công ty Anh được quyền chuyển nhượng cả mã vạch đã được cấp. Trường hợp cụ thể này, bên Anh cần thực hiện các việc sau khi chuyển nhượng nhà máy cho đối tác.

– Công ty Anh nộp công văn lên Cơ quan đăng ký để xin phép ngừng sử dụng mã số cho sản phẩm máy lọc nước kèm theo công văn là bản gốc giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch đã được cấp;

– Công ty đối tác của Anh sẽ nộp công văn xin phép được sử dụng lại mã số mã vạch đã được cơ quan đăng ký cấp cho Công ty Anh, kèm theo công văn Công ty đối tác cần nộp kèm (i) hồ sơ đăng ký mã vạch (ii) 01 bản sao chứng thực giấy phép kinh doanh (iii) phí đăng ký sử dụng và phí duy trì cho năm đầu tiên sử dụng.

Sau khi hoàn thành 02 công việc nêu trên Công ty đối tác của Anh sẽ được phép sử dụng mã số mã vạch đã được cấp cho Công ty Anh trên các sản phẩm máy lọc nước.