Theo quy định tại Chương II Nghị định 15/2018/NĐ-CP sản phẩm, nguyên liệu sản xuất nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.