Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

  • Giấy phép kinh doanh
  • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu
  • Mẫu nhãn hiệu