Số điện thoại cục an toàn vệ sinh thực phẩm:
Hỗ trợ trực tuyến

 hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

 hotrokhachhang.attp | toan182

 Mr.Giang: 0916011001

 Mr.Việt: 0973033637

 Mr.Toán: 0961821980

Bộ phận văn thư

Điện thoại: 02438464489

Văn thư cục: Nguyễn Thị Vân

SĐT: 0985.982.936

Chánh văn phòng: Bùi Thị Hồng Nương

SĐT: 090.723.1976

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

Điện thoại: 02438464489/4040

Trưởng phòng: Lâm Quốc Hùng

SĐT: 0913.319.936

Cấp xác nhận quảng cáo

Điện thoại: 02438464489/5060

Phụ trách bộ phận: Trần Thị Thu Liễu

SĐT: 0912.177.090

Hỗ trợ nộp phí và thanh toán keypay

Hỗ trợ nộp phí: Miss. Phương

SĐT: 024.37366440-3020

Email: phongtaichinhketoan@vfa.gov.vn;

Hỗ trợ thanh toán keypay:

SĐT: 024.66728822

Email: info@keypay.gov.vn;

Trưởng phòng: Lê Thanh Phương: 0913.594.293

Đăng ký bản công bố

Phòng quản lý thực phẩm:

Điện thoại: 02438464489/2030

Trưởng phòng: Phạm Văn Hinh

SĐT: 0903.278.368

Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm:

Điện thoại: 02438464489/5010

Trưởng phòng: Lê Hoàng

SĐT: 0903.225.559

Trung tâm ứng dụng và đào tạo ATTP:

Điện thoại: 02438464489/4040

Giám đốc: Đinh Quang Minh

SĐT: 0912.738.366