Thành phần hồ sơ bao gồm:
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao y công chứng)
  • Tờ khai đăng ký logo nhãn hiệu
  • Mẫu nhãn hiệu hàng hóa