Chào Anh, câu hỏi của Anh chúng tôi trả lời như sau:

Hiện nay có 03 gói đăng ký mã vạch và áp dụng phụ thuộc vào số lượng sản phẩm đăng ký

(i) áp dụng cho dưới 100 sản phẩm (mã doanh nghiệp 10 số)

(ii) áp dụng cho dưới 1.000 sản phẩm (mã doanh nghiệp 9 số)

(iii) áp dụng cho dưới 10.000 sản phẩm (mã doanh nghiệp 8 số)

Chúng tôi không rõ khi Công ty Anh đang ký công ty Anh đã đăng ký gói nào trong 03 gói nêu trên. Chúng tôi ví dụ bên Anh đã đăng ký gói dưới 100 sản phẩm và bên Anh ban đầu mới sử dụng 20 sản phẩm, bên Anh sẽ được phép sử dụng thêm 79 sản phẩm nữa mới hết hạn gói sản phẩm. Trường hợp Anh muốn mở rộng thêm 50 sản phẩm vẫn nằm trong gói tối đa 99 sản phẩm nên Anh không cần phải tiến hành đăng ký mã vạch sản phẩm thêm, bên anh sẽ tự phân bổ mã cho 50 sản phẩm tăng thêm và cập nhật danh mục sản phẩm đã có mã mới tới Tổng cục đo lường và chỉ khi nào sử dụng hết 99 mã Công ty Anh mới cần đăng ký mã doanh nghiệp khác.