Tự công bố sản phẩm áp dụng cho Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Đăng ký công bố sản phẩm áp dụng đối với tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt ; Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, Phụ gia thực phẩm, hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục phụ gia được cho phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y Tế quy định.