Có, xốt cà chua đóng lon thuộc nhóm thực phẩm bao gói sẵn, bạn cần kiểm nghiệm và tự công bố sản phẩm theo quy định.