Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp thay đổi thành phần của sản phẩm bắt buộc phải đăng ký công bố lại sản phẩm.