Trả lời:  Kể từ ngày 1/1/2017, thủ tục công bố mỹ phẩm được triển khai trên hệ thống Một cửa quốc gia tại đường Link https://vnsw.gov.vn