Kiểm nghiểm thực phẩm ở đâu?

Ở Việt Nam, theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP cơ sở, doanh nghiệp phải nộp thủ tục ở phòng kiểm nghiệm được chứng nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế.

Mặc dù theo thông tin trên, nhưng cơ sở, doanh nghiệp cũng không biết tên, địa chỉ cụ thể của các phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ở đâu nên chúng tôi sẽ liệt kê một số phòng thí nghiệm uy tín ở dưới đây:

  1. Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Sài Gòn
  2. Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng
  3. Công Ty Cp Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ Chấn Nam
  4. Viện Y Tế Công Cộng Hồ Chí Minh
  5. Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3

Khi đã có tên của các phòng kiểm nghiệm thực phẩm cơ sở, doanh nghiệp có thể tra cứu trên mạng về địa chỉ cụ thể và liên hệ với các phòng kiểm nghiệm.

Thông tin chi tiết cơ sở, doanh nghiệp liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0903.685.330 để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc.