/tư vấn tự công bố sản phẩm

CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC

2019-10-16T08:56:09+00:00

Công bố sản phẩm là gì? Công bố sản phẩm hay còn gọi đầy đủ là Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm. Mục đích của việc đăng ký công bố sản phẩm là để cơ quan nhà nước dễ dàng quản [...]

CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC2019-10-16T08:56:09+00:00

XỬ PHẠT VI PHẠM CÔNG BỐ SẢN PHẨM THEO NGHỊ ĐỊNH 15

2019-11-12T03:57:37+00:00

Xử phạt vi phạm công bố sản phẩm theo nghị định 115/2018/NĐ-CP Mức xử phạt vi phạm công bố sản phẩm: Thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường được công bố thông qua 02 hình thức: Tự công bố sản phẩm [...]

XỬ PHẠT VI PHẠM CÔNG BỐ SẢN PHẨM THEO NGHỊ ĐỊNH 152019-11-12T03:57:37+00:00

TƯ VẤN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NHANH CHÓNG-CHÍNH XÁC

2019-10-09T03:02:34+00:00

Nếu như trước đây, tất cả các sản phẩm thực phẩm trước khi đưa ra thị trường bắt buộc phải công bố hợp quy, hoặc công bố phù hợp quy định ATTP. Thì hiện nay, theo quy định mới được ban hành (Nghị định 15/2018/NĐ-CP) [...]

TƯ VẤN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NHANH CHÓNG-CHÍNH XÁC2019-10-09T03:02:34+00:00