CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC

2019-10-16T08:56:09+00:00

Công bố sản phẩm là gì? Công bố sản phẩm hay còn gọi đầy đủ là Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm. Mục đích của việc đăng ký công bố sản phẩm là để cơ quan nhà nước dễ dàng quản [...]