Thu hồi thực phẩm và đồ uống vi phạm ATTP ở Anh và Mỹ.