Trong tháng 04 năm 2019, Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã ban hành 93 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 1.104.831.250 đồng, trong đó 27 cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn trên 3 tháng, hồ sơ công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Danh sách cơ sở vi phạm tải tại đây

Nguồn: Ban Qủan Lý ATTP

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF