tra cứu mã số mã vạch

tra cứu mã số mã vạch

Để đảm bảo việc tra cứu thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp chỉ sử dụng ứng dụng tra cứu mã vạch thuộc viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.

Doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào website: https://tuvancongbosanpham.com/dich-vu-tu-van/ma-so-ma-vach/

Chọn: GS1

tra cứu mã số mã vạch

tra cứu mã số mã vạch

Bước 2: Chọn mục Công cụ

 

Bước 3: Tiếp theo chọn GEPIR

Bước 4: Lựa chọn “ Tìm kiếm bằng GTIN

Bước 5: Điền mã vạch vào ô ”Số vật phẩm” và nhấn ”Tìm kiếm

Màn hình sẽ hiển thị thông tin:

 

 

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF