Cách ghi nhãn có chứa chất gây dị ứng thực phẩm.

2024-04-06T07:27:25+00:00

FSA đã cập nhật hướng dẫn kỹ thuật và ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm nhằm mục đích hỗ trợ cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) đã phát hành phiên bản cập nhật của chất [...]