Các loài thuỷ sản đang bị nhiễm vi nhựa.

2024-04-06T07:30:39+00:00

Nghiên cứu phát hiện các loài thuỷ sản đang bị nhiễm vi nhựa.   Vi nhựa là gì? Vi nhựa được định nghĩa là những mảnh nhựa nhỏ có kích thước từ 1µm - 5mm. Hiện nay, vi nhựa được tìm thấy ở khắp nơi [...]