Kiểm nghiệm định kỳ sau khi công bố sản phẩm

2019-09-24T06:03:48+00:00

TẠI SAO PHẢI KIỂM NGHIỆM ĐỊNH KỲ SAU KHI CÔNG BỐ SẢN PHẨM Căn cứ Điều 12, 13 – chương IV trong Thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y Tế. Kiểm nghiệm định kỳ sau khi tự công bố sản phẩm là điều bắt buộc doanh [...]