Dư lượng tối đa cho phép của hợp chất amoni bậc bốn trong thực phẩm

2024-04-06T07:26:33+00:00

Ở Châu Âu, chất khử trùng (chất diệt khuẩn) được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm được kiểm soát bởi nhiều đạo luật, nhưng có hai điều luật quan trọng trong việc xác định mức độ chất khử trùng có thể được hấp [...]