Phụ gia thực phẩm bị cấm ở California.

2024-04-06T07:24:20+00:00

Trong đề xuất mới nhất của California có thêm bảy loại phụ gia thực phẩm được liệt kê vào danh sách cấm sử dụng. Theo hồ sơ dự thảo luật pháp ở Quốc hội cho biết sẽ cấm sử dụng bảy loại thuốc nhuộm thực [...]