E. coli được tìm thấy trong 40% mẫu thịt siêu thị

2024-04-06T07:17:38+00:00

Trong một nghiên cứu về thịt,Tây Ban Nha đã phát hiện vi khuẩn đa kháng thuốc trong 40% mẫu thịt siêu thị. Kết quả của một nghiên cứu gần đây cho thấy có vi khuẩn E. coli đa kháng thuốc có trong 40% mẫu thịt siêu thị [...]