Vi khuẩn trong sữa dùng một lần.

2024-04-06T07:32:56+00:00

Nghiên cứu tìm thấy số lượng vi khuẩn cao hơn trong sữa dùng một lần. Theo nghiên cứu của trường Đại học Cornell cho thấy số lượng vi khuẩn  trong các hộp đựng sữa dùng một lần tăng cao hơn so với so với các [...]