/Nghị định

Văn bản hợp nhất 09/vbhn-byt năm 2019 hợp nhất nghị định hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

2020-09-30T04:20:32+00:00

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Nghị [...]

Văn bản hợp nhất 09/vbhn-byt năm 2019 hợp nhất nghị định hướng dẫn luật an toàn thực phẩm2020-09-30T04:20:32+00:00

NGHỊ ĐỊNH 69/2010/NĐ-CP VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN

2019-09-18T07:09:24+00:00

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 69/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, [...]

NGHỊ ĐỊNH 69/2010/NĐ-CP VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN2019-09-18T07:09:24+00:00

NGHỊ ĐỊNH 108/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 69/2010/NĐ-CP VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN

2019-09-18T07:04:44+00:00

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2010/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM [...]

NGHỊ ĐỊNH 108/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 69/2010/NĐ-CP VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN2019-09-18T07:04:44+00:00

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính Phủ về Kinh doanh rượu

2019-09-16T14:04:27+00:00

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH RƯỢU Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng [...]

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính Phủ về Kinh doanh rượu2019-09-16T14:04:27+00:00

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về nhãn hàng hóa

2019-09-14T04:39:50+00:00

CHÍNH PHỦ ------- Số: 43/2017/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA   Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng [...]

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về nhãn hàng hóa2019-09-14T04:39:50+00:00

Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

2019-09-14T02:38:52+00:00

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC [...]

Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm2019-09-14T02:38:52+00:00

Nghị định 100/2014/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo

2019-09-14T02:34:54+00:00

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG [...]

Nghị định 100/2014/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo2019-09-14T02:34:54+00:00

Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm

2019-09-18T07:09:52+00:00

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018                             NGHỊ ĐỊNH [...]

Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm2019-09-18T07:09:52+00:00