Kiểm nghiệm mật ong gồm những chỉ tiêu nào?

Để làm được hồ sơ công bố sản phẩm mật ong thì buộc các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phải tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm tại các cơ sở uy tín, được nhà nước chỉ định. Đây hoạt động thử nghiệm, đánh giá và kiểm soát chất lượng thực phẩm, đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm và các yêu cầu khác tùy lĩnh vực sản xuất.

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm mật ong

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm mật ong

Khi thực hiện kiểm nghiệm mật ong, thông thường sẽ tiến hành kiểm nghiệm các nhóm chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Protein
 • Carbohydrate
 • Đường khử

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi sinh vật hiếu khí
 • Coliform
 • E.coli
 • Clostridium perfringens
 • Tổng số nấm men và nấm mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Chì
 • Hàm lượng thủy ngân

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Tùy vào tính chất sản phẩm, mục đích sử dụng mà chuyên viên AZF sẽ tư vấn các chỉ tiêu kiểm nghiệm nhằm tiết kiểm tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF