Công văn số 3819/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH dược mỹ phẩm Butter – C và Công ty TNHH LESSCREATE)

Nguồn: dav.gov.vn