Trong tháng 7/2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang thành lập 02 đoàn kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành về An toàn thực phẩm (ATTP) tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình tại huyện Mèo Vạc

Đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình tại huyện Mèo Vạc

Từ ngày 06/7/2020 – 10/7/2020, Đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, thành phố do lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra hậu kiểm thực tế tại các cơ sở sản xuất, chế biến; kinh doanh thực phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; dụng vụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; phụ gia hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Tiến hành kiểm tra, hậu kiểm 23 cơ sở: Sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình; sản xuất thực phẩm chức năng; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn các huyện, thành phố. Nội dung vi phạm chủ yếu: Thiếu hồ sơ pháp lý; thiếu hồ sơ tự công bố bao bì sản phẩm (vỏ chai, vỏ bình) của đơn vị cung cấp; một số cơ sở điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo vệ sinh; không đảm bảo điều kiện vô khuẩn phòng chiết rót; tủ chứa đựng dụng cụ chưa có lưới ngăn côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; lưu mẫu thực phẩm, sổ theo dõi lưu mẫu, sổ kiểm thực ba bước ghi chép chưa đúng theo quy định…, trong đó, có 02 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình đoàn kiểm tra hậu kiểm yêu cầu cơ sở tạm dừng sản xuất.

Nhằm chấn chỉnh trong công tác quản lý, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, yêu cầu giải pháp khắc phục vi phạm… nhằm mục đích nâng cao nhận thức của chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bên cạnh đó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phổ biến tuyên truyền các quy định của pháp luật về điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, quy định xử lý vi phạm về ATTP và các văn vản liên quan đến quản lý ATTP lĩnh vực Y tế.

Trong thời gian tiếp theo, Đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra hậu kiểm các cơ sở theo kế hoạch được phê duyệt./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang