Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;

Thực hiện Công văn số 2329/UBND-VX ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

Căn cứ Nghị định 115/2018/NĐ0CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Căn cứ Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Công tác kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ngoài ra tiến hành rà soát, kiểm tra và tập trung xử lý các vi phạm về quảng cáo, điển hình như:

1. Quảng cáo thực phẩm chức năng có công dụng như thần dược, khẳng định sản phẩm chữa hết bệnh.

2. Quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo, quảng cáo không đúng với nội dung được xác nhận.

3. Quảng cáo lợi dụng lời nói, hình ảnh của bác sỹ, dược sỹ để người tiêu dùng tin tưởng sử dụng sản phẩm.

4. Quảng cáo dùng thư cảm ơn của bệnh nhân để gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về công dụng của sản phẩm.

5. Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe thiếu nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Từ năm 2019 đến 06 tháng đầu năm 2020, các Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã thực hiện kiểm tra 195 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, phát hiện 27 cơ sở vi phạm, tiến hành xử phạt vi phạm hành 26 cơ sở với số tiền phạt 1.458.750.000 đồng, cụ thể:

– Năm 2019 kiểm tra 105 cơ sở, vi phạm 22 cơ sở, xử phạt 1.279.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động có thời hạn 03 cơ sở, buộc tháo gỡ quảng cáo 12 cơ sở, tiêu huỷ sản phẩm của 07 cơ sở.

– 06 tháng đầu năm 2020 kiểm tra 90 cơ sở, vi phạm 05 cơ sở, xử phạt 04 cơ sở với số tiền 179.750.000 đồng, đình chỉ hoạt động có thời hạn 01 cơ sở, buộc tháo gỡ quảng cáo 02 cơ sở, tiêu huỷ sản phẩm của 01 cơ sở.

Ngày 19 tháng 6 năm 2020 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn 2329/UBND-VX về việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo đó, văn bản chỉ đạo sở, ban, ngành có chức năng quản lý về quảng cáo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

– Hiện tại, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đang tập trung tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, xử lý và công khai vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Vì vậy, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo đến người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi chọn mua các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm phải có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng và các thông tin liên quan đến tính năng, công dụng của sản phẩm.

Đồng thời, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các quy định về quảng cáo. Quảng cáo công dụng sản phẩm phải tuân thủ các nội dung đã được cho phép bởi cơ quan cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, không được phép ghi các nội dung khác bên ngoài nội dung cho phép, như là “có tác dụng điều trị bệnh”, “có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”….

(Phòng TTGDTT và Phòng Thanh tra)