Nhãn hiệu là gì?

-Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Nhãn hiệu gồm:

– Nhãn hiệu gắn vào sản phẩm, bao bì sản phẩm để phân biệt sản phẩm cùng loại của các cơ sở sản xuất khác nhau;
– Nhãn hiệu dịch vụ gắn vào phương tiện dịch vụ để phân biệt dịch vụ cùng loại của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác nhau.

Trên thực tế có nhiều cách gọi khác nhau về nhãn hiệu hàng hóa như: Đăng ký độc quyền thương hiệu công ty, đăng ký bản quyền logo công ty, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ logo,…

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại TPHCM

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại TPHCM

Tổng thời gian hoàn thành dịch vụ đăng ký nhãn hiệu – 30 ngày

 • 01 ngày để soạn hồ sơ đăng ký và gửi Khách Hàng ký xác nhận.
 • 01 ngày để nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ở cục Sở Hữu Trí Tuệ
 • 30 ngày để cục SHTT ra quyết định trả lời đơn đăng ký hợp lệ.  Thường thì đơn đăng ký sẽ được gởi về địa chỉ chủ đơn đăng ký sau khi có quyết định 05 – 10 ngày.
 • Trong vòng 120 ngày kể từ ngày nộp đơn cục SHTT sẽ đăng thông báo nhãn hiệu lên cổng thông tin của cục.
 • Theo luật định, trong vòng 1 năm (thực tế thường từ 12 – 24 tháng) kể từ ngày nộp đơn chủ đơn sẽ nhận được thông báo cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu độc quyền.

Quy trình thực hiện công việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại AZF:

 • Tiếp nhận thông tin từ Quý khách hàng, kiểm tra các tài liệu của khách hàng cung cấp: giấy phép kinh doanh, mẫu nhãn hiệu…
 • Tra cứu nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ và báo chi tiết cho khách hàng trong trường hợp nhãn hiệu bị trùng.
 • Soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và gửi đến khách hàng ký xác nhận.
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và đóng toàn bộ phí nhà nước tại Cục Sở hữu trí tuệ, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ. Chấp nhận đơn sẽ gửi trực tiếp về cho khách hàng.

Trình tự đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền:

Nhãn hiệu hàng hóa được đăng ký và xử lý tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) theo trình tự sau:

Bước 1: Thẩm định hình thức của hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền:

Là việc xét nghiệm viên trong Cục SHTT đánh giá tính hợp lệ của đơn theo yêu cầu về mặt hình thức (Kích cỡ, màu sắc, mẫu đơn, chủ thể đơn, phí lệ phí…) để từ đó đưa ra kết luận về tính hợp hệ hoặc không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 2: Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận hợp lệ sẽ được đăng công khai (công bố) trên Công báo Sở hữu công nghiệp (SHCN) thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin đến nhãn hiệu đã được đăng ký như: Thông tin của chủ đơn (Tên công ty/Tên cá nhân, địa chỉ…) và phạm vi danh mục hàng hóa dịch vụ đăng ký độc quyền (lĩnh vực đăng ký độc quyền).

Bước 3: Thẩm định nội dung và cấp văn bằng độc quyền.

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ sẽ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Bản chất của thẩm định nội dung chính là tìm kiếm những nhãn hiệu đối chứng, nhãn hiệu tương đồng với nhãn hiệu đã đăng ký để làm căn cứ pháp lý cấp văn bằng hoặc từ chối cấp văn bằng (khi có nhãn hiệu đối chứng, nhãn hiệu gây nhầm lẫn). Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao y công chứng)
 • Mẫu nhãn hiệu (logo), Nhóm sản phẩm cần đăng ký bảo hộ.
Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF