Doanh nghiệp thường quên mất phải đóng phí duy trì Mã số mã vạch hàng năm. Theo quy định doanh nghiệp phải đóng phí duy trì MSMV trước 30/6 hàng năm để duy trì và sử dụng MSMV để tránh ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.