Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Vệ sinh an toàn thực phẩm (hay còn gọi An toàn vệ sinh thực phẩm) được hiểu một cách đơn giản chính là giữ cho thực phẩm luôn sạch và đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng. Những thực phẩm đảm bảo vệ sinh cần được kiểm nghiệm và trải qua quá trình công bố sản phẩm nghiêm ngặt, có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.