/công bố mỹ phẩm

Tôi đang muốn nhập khẩu sản phẩm nước rửa tay có phải làm công bố không ?

2021-01-11T05:06:07+00:00

→ Trả lời: Hiện nay nước rửa tay sẽ được phân làm 02 loại để làm công bố : - Nước rửa tay thường : Loại nước rửa tay này phải rửa lại với nước, giúp làm sạch tay. Đối với sản phẩm nước rửa tay [...]

Tôi đang muốn nhập khẩu sản phẩm nước rửa tay có phải làm công bố không ?2021-01-11T05:06:07+00:00

Nội dung bắt buộc phải có trong thư ủy quyền là những nội dung nào ?

2021-01-11T05:05:20+00:00

→ Trả lời: Theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm thì Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá [...]

Nội dung bắt buộc phải có trong thư ủy quyền là những nội dung nào ?2021-01-11T05:05:20+00:00

Tôi muốn nhập khẩu mẫu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm thì cần thực hiện những thủ tục nào ?

2021-01-11T05:00:53+00:00

→ Trả lời: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải gửi đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm tới Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế (Phụ lục số 14-MP Thông tư số [...]

Tôi muốn nhập khẩu mẫu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm thì cần thực hiện những thủ tục nào ?2021-01-11T05:00:53+00:00

Làm thế nào để phân loại đâu là một sản phẩm mỹ phẩm?

2021-01-11T05:00:25+00:00

→ Trả lời: Theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, mỹ phẩm được phân loại thành 20 nhóm sản phẩm được quy định cụ thể tại Mục 2 (dạng [...]

Làm thế nào để phân loại đâu là một sản phẩm mỹ phẩm?2021-01-11T05:00:25+00:00

Nhập khẩu một số dòng son có nhiều màu, trường hợp này mình sẽ phải làm công bố cho từng màu son không ạ ?

2021-01-11T04:59:13+00:00

→ Trả lời: - Theo quy định tại Điểm b, Điều 5,Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm thì các sản phẩm cùng một chủ sở hữu sản phẩm thuộc một trong các trường hợp sau [...]

Nhập khẩu một số dòng son có nhiều màu, trường hợp này mình sẽ phải làm công bố cho từng màu son không ạ ?2021-01-11T04:59:13+00:00

Tôi muốn nhập khẩu hàng mẫu mỹ phẩm thì có cần phải làm công bố không?

2021-01-11T04:59:35+00:00

Trả lời:  Tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải gửi đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm tới Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế (Phụ lục số 14-MP Thông tư số [...]

Tôi muốn nhập khẩu hàng mẫu mỹ phẩm thì có cần phải làm công bố không?2021-01-11T04:59:35+00:00

Trường hợp công bố sản phẩm dạng bộ (set) thì công bố mỹ phẩm như thế nào?

2021-01-11T04:26:54+00:00

Trả lời:  Trường hợp sản phẩm có cùng một chủ sở hữu, được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm thì được phép công bố trong 1 Phiếu công bố. Lệ phí nhà nước được tính là 1 Phiếu

Trường hợp công bố sản phẩm dạng bộ (set) thì công bố mỹ phẩm như thế nào?2021-01-11T04:26:54+00:00

Trường hợp công bố sản phẩm son hoặc bảng mắt nhiều màu, thì thủ tục như thế nào?

2021-01-11T04:26:21+00:00

Trả lời:  Sản phẩm son nhiều màu hoặc bảng mắt sẽ được công bố chung trong một Phiếu mỹ phẩm, lệ phí nhà nước được tính chung với điều kiện cùng một nhà sản xuất, cùng chung tên sản phẩm (chỉ khác tên màu), cùng [...]

Trường hợp công bố sản phẩm son hoặc bảng mắt nhiều màu, thì thủ tục như thế nào?2021-01-11T04:26:21+00:00

Làm thế nào để biết sản phẩm của chúng tôi có phải là mỹ phẩm hay không?

2021-01-11T04:25:42+00:00

Trả lời:  Căn cứ Khoản 1, Điều 2, Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định: Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi [...]

Làm thế nào để biết sản phẩm của chúng tôi có phải là mỹ phẩm hay không?2021-01-11T04:25:42+00:00