/Giới thiệu

CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM KẸO

2019-10-17T08:54:23+00:00

Các chỉ tiêu xét nghiệm kẹo Chỉ tiêu kiểm nghiệm kẹo gồm những chỉ tiêu nào? Doanh nghiệp đang dự kiến nhập khẩu kẹo từ nước ngoài về Việt Nam, vậy cần phải kiểm những chỉ tiêu nào và so sánh ở đâu [...]

CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM KẸO2019-10-17T08:54:23+00:00

TỰ CÔNG BỐ

2019-10-06T08:15:53+00:00

Tự công bố sản phẩm là gì? Thời gian, thủ tục và quy trình ra sao? Tự công bố là Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP áp dụng cho tổ chức, [...]

TỰ CÔNG BỐ2019-10-06T08:15:53+00:00