Nước sinh hoạt dùng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm bắt buộc phải tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định tại QCVN 02:2009/BYT.

Nguồn nước sinh hoạt thông thường dễ bị nhiễm phèn, thuốc bảo vệ thực vật,…sau quá trình chế biến sẽ tiềm ẩn trong thực phẩm, sau đó đi trực tiếp vào cơ thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Chính vì thế, Kiểm nghiệm nước sinh hoạt là điều cần thiết đối với các cơ sở chế biến thực phẩm.

AZF tư vấn doanh nghiệp tối ưu các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, nhưng vẫn đáp ứng theo yêu cầu của Bộ Y Tế.

Kiểm nghiệm Nước sinh hoạt - Hotline: 0903 685 330

Kiểm nghiệm Nước sinh hoạt – Hotline: 0903 685 330

Căn cứ pháp lý:

 • QCVN 02:2009/BYT Chất lượng nước sinh hoạt

Quy trình kiểm nghiệm Nước sinh hoạt tại AZF như sau:

 • Tư vấn toàn diện và tiến hành ký kết hợp đồng
 • Lấy mẫu và tiến hành Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật
 • Gửi mẫu kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm được nhà nước chỉ định
 • Bàn giao kết quả kiểm nghiệm gốc cho khách hàng.

Thời gian kiểm nghiệm: 05 – 07 ngày

Những điểm khác biệt chỉ có ở AZF:

 1. Tư vấn chỉ tiêu đúng theo quy định hiện hành và mục đích sử dụng của sản phẩm
 2. Thời gian kiểm nghiệm là nhanh nhất
 3. Chi phí là tối ưu nhất
 4. Phiếu kết quả kiểm nghiệm bàn giao cho khách hàng là kết quả kiểm thực tế từ mẫu khách hàng gửi.
 5. Tư vấn hoàn toàn miễn phí tất cả các vấn đề liên quan đến kiểm nghiệm sản phẩm
 6. Tư vấn cho doanh nghiệp các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân từ khâu sản xuất, hướng xử lý  để khách hàng khắc phục trong quá trình sản xuất khi kết quả kiểm nghiệm không đạt.
Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF