/Tag: sở hữu trí tuệ

Thực phẩm lai mới mang tên: GẠO LAI THỊT BÒ.

2024-04-06T07:28:30+00:00

Katrina Anderson khám phá ra một sự đổi mới. Đó là sự kết hợp giữa tế bào thịt bò và ngũ cốc, báo trước sự đổi mới về protein thân thiện với môi trường trong bối cảnh cân nhắc về quy định. Các nhà khoa [...]

Thực phẩm lai mới mang tên: GẠO LAI THỊT BÒ.2024-04-06T07:28:30+00:00