XỬ PHẠT VI PHẠM CÔNG BỐ SẢN PHẨM THEO NGHỊ ĐỊNH 15

2019-11-12T03:57:37+00:00

Xử phạt vi phạm công bố sản phẩm theo nghị định 115/2018/NĐ-CP Mức xử phạt vi phạm công bố sản phẩm: Thực phẩm trước khi lưu thông trên thị trường được công bố thông qua 02 hình thức: Tự công bố sản phẩm [...]