/Quy chuẩn kỹ thuật việt nam – QCVN

QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

2019-09-18T08:00:52+00:00

QCVN 6-3:2010/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG CÓ CỒN National technical regulation for alcoholic beverages Lời nói đầu: QCVN 6-3:2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nhóm đồ uống biên soạn, Cục An toàn vệ sinh [...]

QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn2019-09-18T08:00:52+00:00

QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

2019-09-18T07:53:17+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 6-2:2010/BYT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN National technical regulation for soft drinks HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 6-2:2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an [...]

QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.2019-09-18T07:53:17+00:00

DANH MỤC 45 QCVN VỀ ATTP BỘ Y TẾ BAN HÀNH NĂM 2011-2012

2019-09-17T02:42:12+00:00

DANH MỤC 45 QCVN VỀ ATTP BỘ Y TẾ BAN HÀNH NĂM 2011-2012 STT Số QCVN Tên QCVN 1. 3-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm 2. 3-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật [...]

DANH MỤC 45 QCVN VỀ ATTP BỘ Y TẾ BAN HÀNH NĂM 2011-20122019-09-17T02:42:12+00:00

QCVN 4-13:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất ổn định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2019-09-17T02:29:15+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-13:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT ỔN ĐỊNH National technical regulation on Food Additive - Stabilizer HÀ NỘI - 2010 LỜI NÓI ĐẦU QCVN 4- :2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia [...]

QCVN 4-13:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất ổn định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành2019-09-17T02:29:15+00:00

QCVN 4-12:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất bảo quản

2019-09-17T02:33:14+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-12:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT BẢO QUẢN National technical regulation on Food Additive - Stabilizer HÀ NỘI - 2010 LỜI NÓI ĐẦU QCVN 4- :2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia [...]

QCVN 4-12:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất bảo quản2019-09-17T02:33:14+00:00

QCVN 4-14:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo phức kim loại

2019-09-17T02:16:43+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-14:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT TẠO PHỨC KIM LOẠI National technical regulation on Food Additive – Propellant HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 4- :2010/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật [...]

QCVN 4-14:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo phức kim loại2019-09-17T02:16:43+00:00

QCVN 02: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

2019-09-15T06:19:11+00:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 02: 2009/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT   (National technical regulation on domestic water quality)   HÀ NỘI – 2009 Lời nói đầu: QCVN  02:2009/BYT do Cục Y tế [...]

QCVN 02: 2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt2019-09-15T06:19:11+00:00

QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống

2019-09-15T06:11:48+00:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01:2009/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG (National technical regulation on drinking water quality) HÀ NỘI – 2009 Lời nói đầu: QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và [...]

QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống2019-09-15T06:11:48+00:00

QCVN 11-4:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với Sản phấm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

2019-09-14T06:16:06+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI National technical regulation on processed cereal-based foods for infants from 6th month on and young children up to 36 months of [...]

QCVN 11-4:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với Sản phấm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi2019-09-14T06:16:06+00:00

QCVN 11-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

2019-09-14T06:10:58+00:00

QCVN 11-3:2012/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI National technical regulation on follow-up formula (for infant from 6th month on and young children up to [...]

QCVN 11-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi2019-09-14T06:10:58+00:00

QCVN 11-2:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi

2019-09-14T06:05:47+00:00

QCVN 11-2:2012/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC ĐÍCH Y TẾ ĐẶC BIỆT CHO TRẺ ĐẾN 12 THÁNG TUỔI National technical regulation on formulas for special medical purposes intended for infants (up to 12 months [...]

QCVN 11-2:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi2019-09-14T06:05:47+00:00

QCVN 11-1:2012/BYT Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi

2019-09-14T05:56:33+00:00

QCVN 11-1:2012/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ ĐẾN 12 THÁNG TUỔI National technical regulation on infant formula (for children up to 12  months of age) Lời nói đầu QCVN 11-1:2012/BYT do Ban soạn thảo [...]

QCVN 11-1:2012/BYT Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi2019-09-14T05:56:33+00:00

QCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

2019-09-14T04:30:33+00:00

QCVN 12-4:2015/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ LÀM BẰNG THỦY TINH, GỐM, SỨ VÀ TRÁNG MEN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM National technical regulation on the safety and hygiene glass, ceramic, [...]

QCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm2019-09-14T04:30:33+00:00

QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

2019-09-14T04:27:22+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-3:2011/BYT VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM National technical regulation on safety and hygiene for metalic containers in direct contact with foods Lời nói [...]

QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm2019-09-14T04:27:22+00:00

QCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

2019-09-14T04:24:35+00:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 12-2:2011/BYT VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG CAO SU TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM  National technical regulation on safety and hygiene for ruber implements, container and packaging in direct contact with [...]

QCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm2019-09-14T04:24:35+00:00