/Thông tư

Thông tư 31/2020/TT-BYT 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm

2021-01-07T01:38:32+00:00

BỘ Y TẾ ______ Số: 31/2020/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯ Ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia [...]

Thông tư 31/2020/TT-BYT 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm2021-01-07T01:38:32+00:00

Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm

2019-10-16T02:00:15+00:00

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM Căn cứ Nghị định [...]

Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm2019-10-16T02:00:15+00:00

THÔNG TƯ 232/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CẤP MÃ SỐ MÃ VẠCH

2019-09-20T08:44:15+00:00

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 232/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ [...]

THÔNG TƯ 232/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CẤP MÃ SỐ MÃ VẠCH2019-09-20T08:44:15+00:00

THÔNG TƯ 88/2002/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ CẤP MÃ SỐ MÃ VẠCH

2019-09-20T08:09:46+00:00

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 88/2002/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM [...]

THÔNG TƯ 88/2002/TT-BTC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ CẤP MÃ SỐ MÃ VẠCH2019-09-20T08:09:46+00:00

Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

2019-09-18T03:23:25+00:00

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2016/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC [...]

Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm2019-09-18T03:23:25+00:00

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 43/2017/nđ-cp ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa

2019-09-17T02:10:51+00:00

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2019/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14 [...]

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 43/2017/nđ-cp ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa2019-09-17T02:10:51+00:00

Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

2019-09-17T02:02:52+00:00

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Thông tư này quy định nguyên tắc, trường hợp truy xuất [...]

Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế2019-09-17T02:02:52+00:00

Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm

2019-10-03T09:00:40+00:00

BỘ Y TẾ ------ Số: 24/2019/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019     THÔNG TƯ Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm [...]

Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm2019-10-03T09:00:40+00:00

Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

2019-09-15T13:53:15+00:00

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018   THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG [...]

Thông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.2019-09-15T13:53:15+00:00

Thông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

2019-09-15T13:49:01+00:00

BỘ Y TẾ Số: 18 /2019/TT - BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019   THÔNG TƯ Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản [...]

Thông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe2019-09-15T13:49:01+00:00

Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

2019-09-15T13:42:42+00:00

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Thông tư này quy định nguyên tắc, trường hợp truy xuất [...]

Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế2019-09-15T13:42:42+00:00

Thông tư 15/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm

2019-09-15T06:27:51+00:00

BỘ Y TẾ ----------- Số: 15/2010/TT-BYT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010   THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ [...]

Thông tư 15/2010/TT-BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm2019-09-15T06:27:51+00:00

Thông tư 43/2014/TT-BYT Quy định về quản lý thực phẩm chức năng

2019-09-14T05:47:40+00:00

BỘ Y TẾ Số: 43/2014/TT-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định về quản lý thực phẩm chức năng ______________ Căn cứ Luật An [...]

Thông tư 43/2014/TT-BYT Quy định về quản lý thực phẩm chức năng2019-09-14T05:47:40+00:00

Thông tư số 02/VBHN-BYT về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm

2019-09-14T01:59:32+00:00

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ PHỤ GIA THỰC PHẨM Thông tư [...]

Thông tư số 02/VBHN-BYT về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm2019-09-14T01:59:32+00:00