AZF hướng dẫn doanh nghiệp các quy định và lên chỉ tiêu kiểm nghiệm cho bao bì, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp thực phẩm. Hãy xem ngay bài viết này nhé!

Kiểm nghiệm Bao bì thực phẩm uy tín tại HCM. Hotline: 093.111.9336

Kiểm nghiệm Bao bì thực phẩm uy tín tại HCM. Hotline: 093.111.9336

Xây dựng chỉ tiêu Kiểm nghiệm Bao bì thực phẩm dựa vào

 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp
 • QCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su
 • QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại
 • QCVN 12-4:2015/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Tuy nhiên, tùy vào chất liệu của sản phẩm, chúng tôi sẽ đưa ra chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện kiểm nghiệm Bao bì thực phẩm tại AZF

 • Nhận mẫu tận nơi
 • Tư vấn xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp với sản phẩm và quy chuẩn
 • Lấy mẫu và tiến hành kiểm nghiệm
 • Đối chiếu kết quả đạt theo Quy chuẩn và gửi phiếu kết quả kiểm nghiệm cho khách hàng.
 • Bàn giao kết quả gốc cho khách hàng.

Thời gian kiểm nghiệm: 03-05 ngày

Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị:

 • Mẫu sản phẩm
 • Giấy phép kinh doanh (Bản scan hoặc bản sao y công ty)

Tất cả những việc còn lại, AZF sẽ làm hết cho bạn.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF