các chỉ tiêu kiểm nghiệm gạo

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm gạo. Gạo là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi hộ gia đình, tuy nhiên hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại gạo và chất lượng sản phẩm khác nhau. Chính vì thế, để sản phẩm Gạo của mình được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng lâu dài, doanh nghiệp cũng cần đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình để đảm bảo uy tín, cũng như sức khỏe người tiêu dùng

Vậy cần phải kiểm những chỉ tiêu nào và so sánh ở đâu để biết được kết quả kiểm ra có đạt theo quy định của Bộ Y Tế?

Dựa theo quy định tại:

 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • QCVN 8-1:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm
 • Thông tư số 50/2016/TT-BYT của Bộ trưởng bộ Y tế quy định giới hạn tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm Gạo bao gồm:

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu hóa lý:

 • Độ ẩm
 • Năng lượng
 • Acid amin
 • Tro tổng
 • Tạp chất

Chỉ tiêu vi sinh vật:

 • Tổng số vi sinh vật hiếu khí
 • E.coli
 • Coliforms
 • S.aureus
 • Cl.perfringens
 • Tổng số bào tử nấm men-mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Cadimi
 • Chì

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật khác.

Tùy và bản chất sản phẩm và mục đích sử dụng của sản phẩm mà chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn doanh nghiệp chỉ tiêu kiểm nghiệm Gạo đúng theo quy định và tiết kiệm chi phí nhất.

Thời gian kiểm nghiệm của AZF: 06 – 08 ngày

Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp:

 • Giấy phép kinh doanh (Bản scan hoặc bản photo)
 • Mẫu sản phẩm

Tất cả những việc còn lại, AZF sẽ làm hết cho bạn!

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF