Các chỉ tiêu kiểm nghiệm Thực phẩm chức năng

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm Thực phẩm chức năng

Doanh nghiệp đang băn khoăn không biết thực phẩm chức năng sẽ kiểm những chỉ tiêu nào? AZF sẽ hỗ trợ doanh nghiệp lên chỉ tiêu xét nghiệm thực phẩm chức năng.

Dựa theo quy định tại:

 • QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu hóa lý:

Tùy vào bản chất sản phẩm mà AZF sẽ đưa ra chỉ tiêu phù hợp.

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi khuẩn hiếu khí
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl.perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus
 • Tổng số bào tử nấm men – nấm mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Chì
 • Hàm lượng Cadimi
 • Hàm lượng Thủy ngân
 • Hàm lượng Thiếc

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật khác.

Dựa vào bản chất sản phẩm và mục đích sử dụng của sản phẩm mà AZF sẽ hỗ trợ doanh nghiệp các chỉ tiêu kiểm nghiệm thực phẩm chức năng chính xác nhất, và tiết kiệm tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Thời gian kiểm nghiệm: 06 – 08 ngày

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF