Các chỉ tiêu xét nghiệm Nấm khô

Các chỉ tiêu xét nghiệm Nấm khô

Bạn cần kiểm nghiệm Nấm để làm công bố chất lượng sản phẩm hoặc làm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Vậy cần kiểm những chỉ tiêu nào? AZF sẽ tư vấn chi tiết cho doanh nghiệp.

Dựa theo quy định tại:

 • QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Các chỉ tiêu xét nghiệm Nấm khô cần phân tích như:

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Độ ẩm
 • Tro tổng
 • Tạp chất
 • Hàm lượng lipid

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi khuẩn hiếu khí
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl.perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus
 • Salmonella
 • Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Arsen (As)
 • Hàm lượng Chì (Pb)
 • Hàm lượng Cadimi

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật khác.

Tùy vào bản chất sản phẩm và mục đích sử dụng mà chỉ tiêu xét nghiệm Nấm khô là khác nhau. Hãy liên hệ để AZF tư vấn chỉ tiêu chính xác nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho doanh nghiệp.

Thời gian kiểm nghiệm: 06-08 ngày.

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF