Các chỉ tiêu xét nghiệm nhụy hoa nghệ tây

Các chỉ tiêu xét nghiệm nhụy hoa nghệ tây

Xét nghiệm nhụy hoa nghệ tây là bắt buộc khi tiến hành thủ tục tự công bố. Xét nghiệm nhụy hoa nghệ tây còn giúp doanh nghiệp khẳng định được chất lượng sản phẩm của mình đối với người tiêu dùng. Vậy các chỉ tiêu xét nghiệm nhụy hoa nghệ tây là gì?

Các chỉ tiêu Xét nghiệm Nhụy hoa nghệ tây cần đạt theo quy định tại:

 • QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • Quyết định 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
 • Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

Các chỉ tiêu Xét nghiệm Nhụy hoa nghệ tây cần phân tích:

Chỉ tiêu cảm quan:

 • Trạng thái
 • Màu sắc
 • Mùi vị

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Độ ẩm
 • Tro tổng
 • Tạp chất
 • Hàm lượng lipid

Chỉ tiêu vi sinh:

 • Tổng số vi khuẩn hiếu khí
 • Coliforms
 • E.coli
 • Cl.perfringens
 • B.cereus
 • S.aureus
 • Salmonella
 • Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

Chỉ tiêu kim loại:

 • Hàm lượng Arsen (As)
 • Hàm lượng Chì (Pb)
 • Hàm lượng Cadimi

Chỉ tiêu độc tố vi nấm, thuốc bảo vệ thực vật khác.

Tùy thuộc vào bản chất sản phẩm và mục đích sử dụng như doanh nghiệp kiểm nghiệm để công bố chất lượng hay xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP mà AZF sẽ tư vấn doanh nghiệp chỉ tiêu Xét nghiệm Nhụy hoa nghệ tây theo đúng quy định và tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp.

Thời gian kiểm nghiệm: 06-08 ngày

Tư vấn dịch vụ tại công ty AZF
Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn
1
2
3
4
5
Gửi đánh giát
     
Hủy

Đánh giá chất lượng dịch vụ

Công Bố Sản Phẩm
Average rating:  
 3 reviews
by Huy Nguyễn on Công Bố Sản Phẩm
Tư vấn chuyên nghiệp

Tư vấn chuyên nghiệp

by Đỗ Mạnh Hùng on Công Bố Sản Phẩm
Có kết quả nhanh, bên này chỉ lấy 15g mẫu, hôm trước mình hỏi dịch vụ khác lấy tận 30g

Có kết quả nhanh, bên này chỉ lấy 15g mẫu, hôm trước mình hỏi dịch vụ khác lấy tận 30g

by Nguyễn Thị Ngọc Ý on Công Bố Sản Phẩm
Chi phí hợp lý, lượng mẫu cung cấp chỉ khoảng 15 g

Chi phí hợp lý, lượng mẫu cung cấp chỉ khoảng 15 g